جدیدترین هود آشپزخانه که هوای محیط را تصفیه می کند - شبکه‌ما

هود آنیونی Flamec جدیدترین هود آشپزخانه است که نیازی به دودکش ندارد و با تنظیم یون های موجود در محیط هوا را تصفیه می کند.

جدیدترین هود آشپزخانه که هوای محیط را تصفیه می کند

توضیحات:

هود آنیونی Flamec جدیدترین هود آشپزخانه است که نیازی به دودکش ندارد و با تنظیم یون های موجود در محیط هوا را تصفیه می کند.