ماهی که بر روی دست و پای خود راه می رود! - شبکه‌ما

دانشمندان در اعماق اقیانوس ماهی کشف کرده اند که به جای شنا کردن بر روی دست و پا حرکت می کند...

ماهی که بر روی دست و پای خود راه می رود!

توضیحات:
دانشمندان در اعماق اقیانوس ماهی کشف کرده اند که به جای شنا کردن بر روی دست و پا حرکت می کند...