رابِرت تِرمِن: توسعه دادنِ حلقه مهرباني - شبکه‌ما

سخت است که همیشه شفقت را نشان دهیم - حتی به اشخاصی که آنها را دوست میداریم.

رابِرت تِرمِن: توسعه دادنِ حلقه مهرباني

دسته بندی ها:
توضیحات:

سخت است که همیشه شفقت را نشان دهیم - حتی به اشخاصی که آنها را دوست میداریم. ولی رابِرت تِرمِن درخواست میکند که ما شفقت را برای دشمنانمان نیز توسعه دهیم. او یک تمرینِ تمرکزِ هفت مرحله ای را، برای توسعه دادن شفقت از محفَلِ دروني خویش، تجویز میکند.

برای مشاهده سمینارهای بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید

www.softvillage.blogfa.com

راه های تماس با ما

email:  [email protected]

telegram: @softvillage

instagram: instagram.com/bestseminar

 برای دانلود رایگان سمینار از اساتید دیگر کلیک کنید.