سوآمی دینندا سرسوتی: آیین مهربانی - شبکه‌ما

سوآمی دینندا سرسوتی، درباره‌ی مراقبه‌ی شخصی و به دست آوردن حس حقیقی شفقت بر خلق سخن می‌گوید.

سوآمی دینندا سرسوتی: آیین مهربانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

سوآمی دینندا سرسوتی، درباره‌ی مراقبه‌ی شخصی و به دست آوردن حس حقیقی شفقت بر خلق سخن می‌گوید. او خودشناسی را، قدم به قدم، به ما می‌آموزد: از بی‌پناهی دوران نوزادی، تا دلیری ایثارگرانه