جایگزین هزینه یک بسته سیگار : ایران و انگلیس - شبکه‌ما

 با هزینه یک بسته سیگار، چه چیزایی دیگه‌ای میشه خرید (ایران و انگلیس) !  اونجا سیگار انقد گرونه یا مواد غذایی ارزونه که این اختلاف زیاد...

جایگزین هزینه یک بسته سیگار : ایران و انگلیس

توضیحات:

 با هزینه یک بسته سیگار، چه چیزایی دیگه‌ای میشه خرید (ایران و انگلیس) !

 اونجا سیگار انقد گرونه یا مواد غذایی ارزونه که این اختلاف زیاد به وجود اومده؟