مراحل ساخت روکش کابینت در بولتاپ - شبکه‌ما

به نقل از کارشناس روکش بولتاپ، Johann Paintmeier ، معمولاً آشپزخانه های بولتاپ (bulthaup ) به صورت مجزا و مخصوص هر مشتری طراحی و ساخته...

مراحل ساخت روکش کابینت در بولتاپ

توضیحات:

به نقل از کارشناس روکش بولتاپ، Johann Paintmeier ، معمولاً آشپزخانه های بولتاپ (bulthaup ) به صورت مجزا و مخصوص هر مشتری طراحی و ساخته می شوند و به همین دلیل، بهترین چوب برای روکش ها انتخاب می شود تا بهترین نتیجه حاصل گردد.