طرحی جدید و خلاقانه برای جزیره آشپزخانه - شبکه‌ما

این جزیره آشپزخانه با تعداد زیادی کشو به درخواست یک شرکت کابینت سازی ایتالیایی به نام شیفینی طراحی شده است.

طرحی جدید و خلاقانه برای جزیره آشپزخانه

توضیحات:

این جزیره آشپزخانه با تعداد زیادی کشو به درخواست یک شرکت کابینت سازی ایتالیایی به نام شیفینی طراحی شده است.