پسر ثریا قاسمی بهمراه مادر در خندوانه - شبکه‌ما

پسر ثریا قاسمی کیست؟در برنامه خندوانه پسر ثریا قاسمی بهروز هم بود و رامبد جوان در حضور ثریا قاسمی با او گفت و گو کرد.

پسر ثریا قاسمی بهمراه مادر در خندوانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

پسر ثریا قاسمی کیست؟در برنامه خندوانه پسر ثریا قاسمی بهروز هم بود و رامبد جوان در حضور ثریا قاسمی با او گفت و گو کرد.رامبد جوان از پسر ثریا قاسمی پرسید تو میتوانی خانم ثریا قاسمی را بعنوان مادر برایمان تعریف کنی؟ پسر ثریا قاسمیگفت من جدای از اینکه او مار من است من او را رفیق،دوست میدانم و ایشان هم سعی کردند که با من رفیق باشند. پسر ثریا قاسمیگفت اسم مادر که میاید فقط باید تعظیم کرد.

پسر ثریا قاسمی ایستاد و تعظیم کرد در مقابل مادرش.رامبد جوان گفت من از مادرت پرسیدم سه خصلتش را بگوید که طنازانه  یک چیزهایی گفتند.حالا تو اگر بخواهی از خانم ثریا قاسمی سه خصلت را بگویی چه چیزهایی را میگویی و او گفت در همه زمینه ها مادرم برای من عالی بوده.و کمک من بوده .یک مادر نمونه بوده.

رامبد جوان گفت شما چقدر از پسرتان راضی هستید.ثریا قاسمی گفت ما جوان هایمان مشکلاتی دارند و یکسری توقعاتی دارند بخاطر سن و سالشان و نگاهشان به دنیا.و تحت تاثیر اتفاقات جهان قرار میگیرند. هر نوعش خوبی و بدیش و جنگ و صلحش و همه چی و دچار تضاد شدند .و خودشان بید به خودشان کمک کنند که تضادها را برطرف کنند.

پسر ثریا قاسمی

ثریا قاسمی گفت من نگرانی و مشکل خاصی ندارم یک مشکل همگانی و کلی است و عمومی است بخاطر تفاوت نسل ها.ثریا قاسمی متولد سال 1319 است در تهران مولد شده و مادر دوستداشتنی او حمیده خیر آبادی از بازیگران سرشناس است.پدر ایشان علی قاسمی است.

رامبد جوان به ثریا قاسمی گفت چند اسم میگویم و شما نظرتان را مختصر راجبش بگویی.اولین اسم حمید سمندریان بود.ثریا قاسمی گفت من به نوعی بازیگر خوشبختی هستم چون زمانیکه شروع کردم با بهترین ها شروع کردم.از رادیو شروع کردم و پدر مادر های شما احتمالا داستان های شب ما را خیلی شنیدند.با بزرگان رادیو کار کردم و شروع کردم.

ویدئو های مرتبط:

ثریا قاسمی

بیوگرافی ثریا قاسمی

لعیا زنگنه دختر ثریا قاسمی

عکس ثریا قاسمی

عکسهای ثریا قاسمی

خانواده ثریا قاسمی

مادر ثریا قاسمی

فیلم های ثریا قاسمی

دختر ثریا قاسمی

پسر ثریا قاسمی

پدر ثریا قاسمی