ثریا قاسمی(soraya ghasemi)درباره سیمین دانشور میگوید: - شبکه‌ما

soraya ghasemi(ثریا قاسمی) متولد تهران در سال 1319 است.

ثریا قاسمی(soraya ghasemi)درباره سیمین دانشور میگوید:

دسته بندی ها:
توضیحات:

soraya ghasemi(ثریا قاسمی) متولد تهران در سال 1319 است.او دختر حمیده خیرآبادی بازیگر سرشناس ایران است حمیده خیرآبادی ملقب به مادر سینمای ایران است و همچنین پدر او نیز علی قاسمی است.او یک پسر دارد بنام بهروز که پسرش هم در برنامه خندوانه همراه او بود و بسیار از مادرش تعریف کرد و در برابر ثریا قاسمی تعظیم کرد.

ثریا قاسمی(soraya ghasemi)اولین کار تاترش را با اقای سعید پورصمیمی کرده بسیار از او تعریف کرد .soraya ghasemiدرباره خانم سیمین دانشور هم گفت من سووشون ایشون رو در رادیو بازی کردم و گل زری رو.ثریا قاسمی(soraya ghasemi) درباره سیمین دانشور گفت خیلی نویسنده عالی هستند و من خیلی دوستشان دارم و یکی از افتخارات بزرگم اینست که من زری را بازی کردم در این نمایش رادیویی."داستان شب"که آنموقع بسیار جوان بودم.و من دوست داشتم کسی فیلم را درست کند و من نقشش راداشته باشم که متاسفانه فیلم ساخته نشد .

 

soraya ghasemi

رامبد جوان گفت چرا شما انقدر خوبید؟و بازیگر خوبی هستید.ثریا قاسمی (soraya ghasemi)گفت من کارم را درست انجام میدهم و همه باید کارمان را درست انجام دهی در ادامه گفت شاید بسیاری از ماها کارمان را دوست نداریم و بی هیجان و بیتفاوت کار میکنیم.ولی دیگه آن کار را تقبل کردیم و پذیرفتیم و توروخدا آن کار را درست انجام دهیم.

soraya ghasemi گفت اگر هر فردی بگوید من کارم را درست انجام دادم ما خیلی پیشرفت خواهیم کرد.هر کسی به نوبه خودش کارش را درست انجام دهد و صادقانه انجام دهد.گفت من صادقانه نقش هایم را بازی میکنم خودم گریه میکنم و به م آن نقش میرسم و بدون استفاده از چیزی خودم گریه میکنم و گفت بیننده دروغ را میشناسد و درک میکند.ثریا قاسمی گفت به قول پسرم نام مادر خیلی بزرگ است باید تعظیم کرد و من یک چیز کلی بگویم در مورد مادرم و نسل ایشون اینها جاده صاف کن بودند.وقتی کار تاتر میکردند جرات نداشتند به کسی بگویند ما کار تاتر میکنیم.و مخفی میکردند حتی مردهایشان به خانوادشان نمیگفتند ما شب ها کار تاتر میکنیم و میگفتند اضافه کاری داریم.صاحب خانشان اگر میفهمید تیاتر کار میکردند بیرونشان میکرد.

ویدئو های مرتبط:

ثریا قاسمی

بیوگرافی ثریا قاسمی

لعیا زنگنه دختر ثریا قاسمی

عکس ثریا قاسمی

عکسهای ثریا قاسمی

خانواده ثریا قاسمی

مادر ثریا قاسمی

فیلم های ثریا قاسمی

soraya ghasemi

پسر ثریا قاسمی

پدر ثریا قاسمی