دوربین مخفی قلاده سگ - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی قلاده سگ را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی شما یک...

دوربین مخفی قلاده سگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی قلاده سگ را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی شما یک  زن را می بیند که قلاده یک سگ را در دست دارد.

سپس او از افراد می خواهد تا لحظه ای قلاده سگ او را نگه دارند تا به جایی برود.

بعد از اینکه افراد قلاده را گرفتند گروهی به افراد نزدیک می شوند در حالیکه نقشه هایی بزرگ به دست دارند و از او  ادرس جایی را می پرسند در همین شلوغی سگ را به داخل کیوسکی که در همان نزدیک ساخته اند می برند و یک پسر کوچولو به قلاده نزدیک می شود و آن را به گردن خود وصل می کند.

بعد از اینکه افراد رفتند فرد بچه کوچک را می بیند و تعجب می کند آنها  طناب قلاده را می کشند و متوجه می شوند که قلاده به پسر کوچک وصل شده است.متعجب به اطراف نگاه می کنند تا سگ را پیدا کنند.

صاحب سگ باز می گردد و افراد توضیحی برای این اتفاق ندارند تا اینکه او خود قضیه دوربین مخفی را لو می دهد.