دوربین مخفی در آغوش گرفتن - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی در آغوش گرفتن را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید دراین  دوربین مخفی شما فردی...

دوربین مخفی در آغوش گرفتن

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی در آغوش گرفتن را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

دراین  دوربین مخفی شما فردی را می بیند که در حال قرار دادن وسایل و مدارک خود در کیفش است سپس متوجه ساعت می شود و بدون آن که در کیف را ببندد شروع به حرکت می کند که باعث می شود محتویات کیف به روی زمین بریزد .

حال نوبت به اجرای دوربین مخفی می رسد فرد با عجله وسایل خود را در داخل کیفش ریخته و شروع به حرکت می کند در همین هنگام محتویات کیفش روی زمین می ریزد .افرادی برای کمک به پیر مرد شروع به جمع کردن مدارک و وسایل او می کنند و آنها را در داخل کیف پیرمرد قرار می دهند .

پیرمرد برای تشکر از افراد آنها را در آغوش می گیرد واکنش های افراد به در آغوش گرفته شدن توسط پیرمرد بسیار جالب و دیدنی است.

بعضی از افراد از این کار اجتناب می کنند بعضی نیز لبخند می زنند و عده ای نیز بی تفاوت هستند.