کودک خردسال که بصورت اعجاب آور برادر دوقلویش را نجات می دهد ( از دست ندید...) - شبکه‌ما

جا به جا کردن کمد سنگین توسط یک کودک دو ساله برای نجات برادرش، این فیلم میلیون ها بار در شبکه های اجتماعی دیده شده

کودک خردسال که بصورت اعجاب آور برادر دوقلویش را نجات می دهد ( از دست ندید...)

دسته بندی ها:
توضیحات:

جا به جا کردن کمد سنگین توسط یک کودک دو ساله برای نجات برادرش، این فیلم میلیون ها بار در شبکه های اجتماعی دیده شده