خبرنگار بدشانس - شبکه‌ما

بدشانسی خیلی بده ! همه ما در زندگیمون حتما با بدشانسی روبرو شدیم.

خبرنگار بدشانس

دسته بندی ها:
توضیحات:

بدشانسی خیلی بده ! همه ما در زندگیمون حتما با بدشانسی روبرو شدیم. عذاب اوره که کسی تمام تلاششو برای موفقیت انجام میده اما اون درصد اندکی که باید شانس بیاره تا نتیجه تلاششو ببینه ، بیکباره با بدشانسی روبرو میشه. بعضی از آدما که از اول بد شانس هستن و اگه ازشون سوال کنید که توو زندگی چقد شانس باهاشون یار بوده جوابی شاکیانه بهتون میدن . خبرنگار کلیپ ما هم برای یک مصاحبه از یه خانواده توو اتاقشون نشسته بوده که ناگهان با بدشانسی تمام روبرو میشه . بهتره خودتون کلیپ رو نگاه کنید تا به بخت بد این خبرنگار واقف بشید .