اولین ربات خانوادگی جهان – JIBO - شبکه‌ما

با اولین ربات خانوادگی جهان آشنا شوید .

اولین ربات خانوادگی جهان – JIBO

دسته بندی ها:
توضیحات:

با اولین ربات خانوادگی جهان آشنا شوید . JIbo به گفته ی سازندگان آن اولین رباتی است که بسیار به انسان ها نزدک است و با آن ها صمیمی می شود . این ربات جالب از لحاظ ظاهری مانند ربات ها قبلی سعی در داشتن چهره ی انسان ها نکرده است . اما به خوبی با شما سخن می گوید . از توانایی های آن تصویر برداری از شما ، توانایی اتصال به سیستم کنترول مرکزی خانه ی شما و کنترول امکانات مثل خاموش روشن کردن چراغ ، توانایی درس دادن به کودکان و بسیار کاربردهای دیگر را می توان نام برد . این ربات در حال حاضر در مرحله ی توسعه است .