مواظب قلب خودتان باشید - شبکه‌ما

سلام توصیه میکنم قبل از اینکه این فیلم را ببینید دلتان را قرص کنید ، مواظب قلب خودتان باشید.

مواظب قلب خودتان باشید

دسته بندی ها:
توضیحات:

سلام
توصیه میکنم قبل از اینکه این فیلم را ببینید دلتان را قرص کنید ، مواظب قلب خودتان باشید.
من میگویم در هر صورت ارزش دیدن را دارد . خدایا،عاقبت همه ی ما را ختم به خیر بگردان واز شاکران قرار ده.آمین.