آرایش بافت مو مدل زیگزاگ - شبکه‌ما

برای آموزش آرایش موی سر این بار   فیلم آموزش بافت مو مدل زیگزاگ را گذاشتم .

آرایش بافت مو مدل زیگزاگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای آموزش آرایش موی سر این بار   فیلم آموزش بافت مو مدل زیگزاگ را گذاشتم . این مدل بافت همراه آن ربانهای زیبانظم خاصی روی سر ایجاد می کند و در حین سادگی ،مدل مویی بسیار متفاوت است