آرایش شینیون موی کوتاه - شبکه‌ما

برای آموزش و فراگیری آرایش ، آرایش شینیون مو کوتاه همراه با دیزاین تاج و تور را گذاشتم.

آرایش شینیون موی کوتاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای آموزش و فراگیری آرایش ، آرایش شینیون مو کوتاه همراه با دیزاین تاج و تور را گذاشتم. این شینیون مو کوتاه همراه با موهای کمکی است در ابتداموها را جمع می کنیم و در قسمت تاج سر با کش مهار می کنیم و سپس با استفاده از ابزار سیلیکونی به موها حجم می دهیم.در گام بعدی موهای کمکی سر دوخت دار را به اندازه 10 سانتی متر برش می زنیم ژل زده و اتو کشی می کنیم در ادامه همانند فیلم شینیون را تکمیل می کنیم