روستایی در فلسطین که تابحال 117 بار تخریب شده - شبکه‌ما

روستای فلسطینی که رژیم صهیونیستی تاکنون 117 مرتبه آن را تخریب کرده و هر بار ساکنانش آن را بازسازی می کنند

روستایی در فلسطین که تابحال 117 بار تخریب شده

دسته بندی ها:
توضیحات:

روستای فلسطینی که رژیم صهیونیستی تاکنون 117 مرتبه آن را تخریب کرده و هر بار ساکنانش آن را بازسازی می کنند