شعر طنز "کور و کر و لال" با اجرای هالو (محمدرضا عالی پیام) - شبکه‌ما

اشعار طنز محمدرضا عالی پیام (هالو) با اجرای زیبا و دلنشین یک دختر در حضور هالو

شعر طنز "کور و کر و لال" با اجرای هالو (محمدرضا عالی پیام)

توضیحات:

اشعار طنز محمدرضا عالی پیام (هالو) با اجرای زیبا و دلنشین یک دختر در حضور هالو