اتحاد در سگ های سیبرین هاسکی - شبکه‌ما

یکی از سگ های نژاد سیبرین هاسکی که بر اثر سانحه از ناحیه پا مصدوم شده بود مورد حمایت دوستان خود برای تهیه غذا شد

اتحاد در سگ های سیبرین هاسکی

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی از سگ های نژاد سیبرین هاسکی که بر اثر سانحه از ناحیه پا مصدوم شده بود مورد حمایت دوستان خود برای تهیه غذا شد