هر چیزی پارتی میخواد - شبکه‌ما

وای به حال مملکتی که شاشیدنش هم پارتی میخواد

هر چیزی پارتی میخواد

دسته بندی ها:
توضیحات:

وای به حال مملکتی که شاشیدنش هم پارتی میخواد