امانت دار مقاومت - شبکه‌ما

خستین نماهنگ فارسی-عربی، هدیه جوانان ایرانی به رهبر مقاوم عربی، سید حسن نصرالله ـ به همت ستاد مردمی بزرگداشت سرداران شهید جهان اسلام خواننده: مجتبی مینوتن...

امانت دار مقاومت

دسته بندی ها:
توضیحات:

خستین نماهنگ فارسی-عربی، هدیه جوانان ایرانی به رهبر مقاوم عربی، سید حسن نصرالله ـ به همت ستاد مردمی بزرگداشت سرداران شهید جهان اسلام
خواننده: مجتبی مینوتن و حامد محضرنیا شاعر: میثم حاتم و محسن رضوانی