اسراییل رو نابود میکنیم - شبکه‌ما

والله اسرائیل را درهم می کوبیم و بی شک این وعده صادق است

اسراییل رو نابود میکنیم

دسته بندی ها:
توضیحات:

والله اسرائیل را درهم می کوبیم و بی شک این وعده صادق است