طوفان شدید و فرود هواپیما - شبکه‌ما

وزش طوفان و باد شديد در فرودگاه بيرمنگام انگليس منجر شد تا هواپيماي خط هوايي ترکيش هنگام فرود با مشکل مواجه شود اين هواپيما که...

طوفان شدید و فرود هواپیما

دسته بندی ها:
توضیحات:

وزش طوفان و باد شديد در فرودگاه بيرمنگام انگليس منجر شد تا هواپيماي خط هوايي ترکيش هنگام فرود با مشکل مواجه شود اين هواپيما که با سرعت ۵۰ مايل در ساعت قصد فرود داشت با مهارت بي نظير خلبان آن توانست با وجود انحراف ۴۵ درجه از مسير فرود فوق العاده اي داشته باشد.