در مقابل همه چيز - شبکه‌ما

فرازی از بیانات امام خمینی (ره) در جمع مسئولان نظام در عيدسعيدفطر ۱۹ خرداد ۱۳۶۵ ۱ شوال ۱۴۰۶

در مقابل همه چيز

دسته بندی ها:
توضیحات:

فرازی از بیانات امام خمینی (ره) در جمع مسئولان نظام در عيدسعيدفطر ۱۹ خرداد ۱۳۶۵ ۱ شوال ۱۴۰۶