شهر دوبی از نگاه یک عقاب - شبکه‌ما

روی یک عقاب دوربین وصل کردن و از بالای برج خلیفه پروازش دادن و فیلمش رو گرفتن

شهر دوبی از نگاه یک عقاب

توضیحات:

روی یک عقاب دوربین وصل کردن و از بالای برج خلیفه پروازش دادن و فیلمش رو گرفتن