ترانه بنفشه گل ناصر مسعودی - شبکه‌ما

ترانه زیبای گیلکی بنفشه گل از اجرای زنده در کنسرت ناصر مسعودی

ترانه بنفشه گل ناصر مسعودی

توضیحات:

ترانه زیبای گیلکی بنفشه گل از اجرای زنده در کنسرت ناصر مسعودی