حوادث غیر قابل پیش بینی و ارزش هر لحظه ی عمر انسانها - شبکه‌ما

این کلیپ کوتاه هشداری است برای همه‌ی ما، تا بدانیم که زمان محدودی در اختیار داریم. قدر لحظه، لحظه‌ی زندگیتونو بدونید.

حوادث غیر قابل پیش بینی و ارزش هر لحظه ی عمر انسانها

دسته بندی ها:
توضیحات:

این کلیپ کوتاه هشداری است برای همه‌ی ما، تا بدانیم که زمان محدودی در اختیار داریم.

قدر لحظه، لحظه‌ی زندگیتونو بدونید.