عقیده و ایمان قبل از اعدام - شبکه‌ما

مصاحبه قاتل قبل از اعدام میگه قصاص میشم دیگه چی میتونم بگم. فقط بچه هام آواره میشن. میسپارمشون در پناه حضرت زینب.

عقیده و ایمان قبل از اعدام

دسته بندی ها:
توضیحات:

مصاحبه قاتل قبل از اعدام

میگه قصاص میشم دیگه چی میتونم بگم. فقط بچه هام آواره میشن. میسپارمشون در پناه حضرت زینب.