رییسی وافزایش یارانه ها - شبکه‌ما

رییسی :یارانه سه دهک پایین را تا سه برابر افزایش میدهیم

رییسی وافزایش یارانه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:
رییسی :یارانه سه دهک پایین را تا سه برابر افزایش میدهیم