آموزش Premiere CS6 - قسمت 2 - سفارشی کردن میز کار - شبکه‌ما

زمانی که نرم افزار Premiere را برای اولین بار باز می کنید، با قالب پیش فرض میز کار مواجه می شوید.

آموزش Premiere CS6 - قسمت 2 - سفارشی کردن میز کار

دسته بندی ها:
توضیحات:
زمانی که نرم افزار Premiere را برای اولین بار باز می کنید، با قالب پیش فرض میز کار مواجه می شوید. در این میز کار یا همان Workspace می توانید 4 پنجره کوچک ببینید. در نرم افزار Premiere به هریک از این پنجره ها فریم می گوییم. شما می توانید هر یک از این فریم ها را جابه جا کنید، اندازه آن را تغییر دهید، حذف کنید، اضافه کنید و یا آن ها را به گروه های دیگر انتقال دهید. همچنین می توانید فریم ها را از منوی Window پیدا کنید و در آن جا آن ها فعال و یا غیرفعال کنید. در صورتی که Workspace شما به هم ریخته و آشفته شد، می توانید آن را به حالت اول بازگردانید. به این صورت که منوی Window را باز کنید، وارد گزینه Workspace شوید و در آن جا گزینه مناسب برای خودتان را انتخاب کنید.