همه چیز درباره ویدیو مارکتینگ - شبکه‌ما

در این ویدیو، ابتدا با بحث ویدیو مارکتینگ یا بازاریابی ویدیویی آشنا شده و سپس به نکات کاربردی آن خواهیم پرداخت.

همه چیز درباره ویدیو مارکتینگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو، ابتدا با بحث ویدیو مارکتینگ یا بازاریابی ویدیویی آشنا شده و سپس به نکات کاربردی آن خواهیم پرداخت. برای آموزشهای بیشتر به http://rahatweb.com مراجعه فرمایید.