علی کریمی: علی دایی کسی است که دنبال منافع خودش است و دوست و رفیق برایش معنا ندارد - شبکه‌ما

علی کریمی: علی دایی کسی است که دنبال منافع خودش است و دوست و رفیق برایش معنا ندارد کلیپ خنده دار

علی کریمی: علی دایی کسی است که دنبال منافع خودش است و دوست و رفیق برایش معنا ندارد

دسته بندی ها:
توضیحات:

علی کریمی: علی دایی کسی است که دنبال منافع خودش است و دوست و رفیق برایش معنا ندارد

کلیپ خنده دار