مبارزه با سرطان و تبدیل شدن به بدنساز حرفه ای - شبکه‌ما

این ویدیو از زبان زاک زیلر است: این داستان منه که سرطان چگونه زندگی ام را تغییر داد. من یه نوجوان خیلی معمولی بودم.

مبارزه با سرطان و تبدیل شدن به بدنساز حرفه ای

دسته بندی ها:
توضیحات:
این ویدیو از زبان زاک زیلر است: این داستان منه که سرطان چگونه زندگی ام را تغییر داد. من یه نوجوان خیلی معمولی بودم. اما یه روز به من گفتند که زندگیم به زودی تغییر میکنه... این ها تجربه های من از شیمی درمانی و پرتو درمانیه. جراحی که در آن توده بزرگی را از بدنم خارج کردند. این ها ادامه داشتند، تا این که... مبارزه را شروع کردم تا آدم دیگه ای بشم. درد چیزی نیست. در مقابل لذت پیروزی که بعد از پیروزی و پایان درد احساس می کنیم، هیچی نیست.