قهرمان پوشالی - شبکه‌ما

انیمیشن قهرمان پوشالی با هدف دفاع از ساحت پیامبر اسلام (ص) در مقابل تبلیغات دروغین صهیونیستها در سال ۹۲ تولید گردیده است.

قهرمان پوشالی

دسته بندی ها:
توضیحات:

انیمیشن قهرمان پوشالی با هدف دفاع از ساحت پیامبر اسلام (ص) در مقابل تبلیغات دروغین صهیونیستها در سال ۹۲ تولید گردیده است.