شکستن صندلی در برنامه زنده - شبکه‌ما

شکستن صندلی در برنامه ای زنده که از یک شبکه تونسی پخش می شد، مهمان برنامه را نقش بر زمین کرد.

شکستن صندلی در برنامه زنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

شکستن صندلی در برنامه ای زنده که از یک شبکه تونسی پخش می شد، مهمان برنامه را نقش بر زمین کرد. این اتفاق در برنامه "ورزش مردم" (ناس سپورت) و در شبکه "نسمه" تونس رخ داد و صندلی مهمان برنامه در دو مرحله شکست و تلاش یکی از عوامل برنامه برای جلوگیری از سقوط مهمان، موثر واقع نشد و او کاملا بر زمین افتاد و از کادر بیرون رفت!