شکار زنده ببر - شبکه‌ما

سلامیاور و صفی برای رهایی مردم از دست ببر ، بدستور پهلوان پوریا ، به شکار ببر میرن و نمیتونن اون رو زنده دستگیر کنن...

شکار زنده ببر

دسته بندی ها:
توضیحات:

سلامیاور و صفی برای رهایی مردم از دست ببر ، بدستور پهلوان پوریا ، به شکار ببر میرن و نمیتونن اون رو زنده دستگیر کنن و مجبور میشن بکشنش.
بعد معلوم میشه ببر هندی بوده و برای یک صاحب (فکر کنم پادشاه) هند بوده.تازه دوتا ببر بودن...
اسفندیار ، داروغه شهر که بی خیال شکار ببر شده بود و حرف مردم را باور نکرده بود ، بعد از فهمیدن ماجرا(و جایزه یک صندوق طلای هند) مامورش را برای گرفتن ببر دیگر آن هم به شکل زنده . مامور هم به سراغ پهلوانان میره و... اتفاقات بامزه ای هست.پیشنهاد می کنم ببینید.