غافلگیری مجریان تلویزیون - شبکه‌ما

یک کلیپ که از برنامه شوک گرفته شده ، در انتهای برنامه احساسات چند تن از مجریان برنامه در پخش های زنده مرور شد...

غافلگیری مجریان تلویزیون

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک کلیپ که از برنامه شوک گرفته شده ، در انتهای برنامه احساسات چند تن از مجریان برنامه در پخش های زنده مرور شد...مثل گریه جواد خیابانی از آه از دست دادن مادر و ...