شعرخوانی محسن غلامحسینی در هیئت مداحان شرق تهران (بنیاد دعبل خزاعی) - شبکه‌ما

شعرخوانی محسن غلامحسینی در هیئت مداحان شرق تهران (بنیاد دعبل خزاعی) مداحی

شعرخوانی محسن غلامحسینی در هیئت مداحان شرق تهران (بنیاد دعبل خزاعی)

دسته بندی ها:
توضیحات:

شعرخوانی محسن غلامحسینی در هیئت مداحان شرق تهران (بنیاد دعبل خزاعی)

مداحی