هیچی سرجاش نیست. شمر داره تو تعزیه میرقصه. نوازنده هم با شیپور بندری میزنه - شبکه‌ما

هیچی سرجاش نیست. شمر داره تو تعزیه میرقصه. نوازنده هم با شیپور بندری میزنه مداحی

هیچی سرجاش نیست. شمر داره تو تعزیه میرقصه. نوازنده هم با شیپور بندری میزنه

دسته بندی ها:
توضیحات:

هیچی سرجاش نیست. شمر داره تو تعزیه میرقصه. نوازنده هم با شیپور بندری میزنه

مداحی