پشم گوسفند - شبکه‌ما

شرک گوسفندی بود که پس از شش سال جست و خیز در دشت و بیابان به دام چوپانان افتاد و حجم انبوه پشمی که داشت...

پشم گوسفند

دسته بندی ها:
توضیحات:

شرک گوسفندی بود که پس از شش سال جست و خیز در دشت و بیابان به دام چوپانان افتاد و حجم انبوه پشمی که داشت او را تبدیل به معروفترین گوسفند دنیا کرد. گوسفندی که در بالا می بینید «شرک» نام داشت این حیوان پشمالو در سال ۲۰۰۴ پس از ۶ سال مخفی شدن در دشت و کوه و زندگی در غارها پیدا شد و بر بدنش آنقدر پشم بود که با آن می شد برای ۲۰ دست کت پارچه بافت. اما سر انجام در سال ۲۰۱۱ از دنیا رفت.