سرود زیبای مادر - شبکه‌ما

اجرا توسط گروه سرودپایگاه مقاومت شهیدبهشتی بنادکوک دیزه(یزد) یازدهمین یادواره شهدای دهستان بنادکوک دیزه شهریورماه ۱۳۹۳

سرود زیبای مادر

دسته بندی ها:
توضیحات:

اجرا توسط گروه سرودپایگاه مقاومت شهیدبهشتی بنادکوک دیزه(یزد)
یازدهمین یادواره شهدای دهستان بنادکوک دیزه
شهریورماه ۱۳۹۳