بازی ایرانی شبگرد - شبکه‌ما

بخشی از گیم پلی بازی شبگرد را با بازیکردن محمد علی ذوقی پیش رو دارید که به آموزش کشتن برادران ماسکدار در مرحله تئاتر می...

بازی ایرانی شبگرد

دسته بندی ها:
توضیحات:

بخشی از گیم پلی بازی شبگرد را با بازیکردن محمد علی ذوقی پیش رو دارید که به آموزش کشتن برادران ماسکدار در مرحله تئاتر می پردازد.