تیزر مستند چاووش از درآمد تا فرود - شبکه‌ما

تیزر مستند چاووش از درآمد تا فرود گروه چاووش یکی از گروه های تاثیرگذار بر موسیقی سنتی ایران بوده.

تیزر مستند چاووش از درآمد تا فرود

توضیحات:

تیزر مستند چاووش از درآمد تا فرود
گروه چاووش یکی از گروه های تاثیرگذار بر موسیقی سنتی ایران بوده. در این مستند که آرش رئیسیان و هانا کامکار آن را کارگردانی کرده اند تاریخچه ای از این گروه مهم موسیقی ایران ارائه شده است. www.hafdang.com