اجرای موسیقی خاطره انگیز کارتون بچه‌های کوه آل - شبکه‌ما

اجرای موسیقی خاطره انگیز کارتون بچه‌های کوه آل   به مناسبت هفته کودک قطعه «موسیقی زال و سیمرغ» موسیقی خاطره انگیز کارتون بچه های کوه آلپ به...

اجرای موسیقی خاطره انگیز کارتون بچه‌های کوه آل

توضیحات:

اجرای موسیقی خاطره انگیز کارتون بچه‌های کوه آل
 

به مناسبت هفته کودک قطعه «موسیقی زال و سیمرغ» موسیقی خاطره انگیز کارتون بچه های کوه آلپ به رهبری استاد مجیدی انتظامی را ببینید.