جشنواره فرهنگ بومی شهرهای نمونه گردشگری - شبکه‌ما

جشنواره فرهنگ بومی شهرهای نمونه گردشگری   گروه سنتی بانوان بهار نارنج، بی شک موسیقی سنتی و بومی می تواند به عنوان یکی از شاخصه های گردشگری...

جشنواره فرهنگ بومی شهرهای نمونه گردشگری

توضیحات:

جشنواره فرهنگ بومی شهرهای نمونه گردشگری
 

گروه سنتی بانوان بهار نارنج، بی شک موسیقی سنتی و بومی می تواند به عنوان یکی از شاخصه های گردشگری هر منطقه در جذب گردشگر ایفای نقش کند.