سالن موسیقی فیلارمونیک هامبورگ - شبکه‌ما

سالن موسیقی فیلارمونیک هامبورگ ویدیویی از سالن موسیقی فیلارمونیک هامبورگ (Hamburg Philharmonic Hall)، انبار قدیمی چای وتنباکو در اسکله تجاری شهر بود که با 790میلیون یورو...

سالن موسیقی فیلارمونیک هامبورگ

توضیحات:

سالن موسیقی فیلارمونیک هامبورگ
ویدیویی از سالن موسیقی فیلارمونیک هامبورگ (Hamburg Philharmonic Hall)، انبار قدیمی چای وتنباکو در اسکله تجاری شهر بود که با 790میلیون یورو به بنای شیشه ای با پنجره های موج دار تبدیل شد.