حمله های هوایی روسیه - شبکه‌ما

حمله های هوایی روسیه ویدئویی از مراحل حمله هوایی به داعش در کشور سوریه که توسط ارتش روسیه صورت گرفته است.  

حمله های هوایی روسیه

توضیحات:

حمله های هوایی روسیه
ویدئویی از مراحل حمله هوایی به داعش در کشور سوریه که توسط ارتش روسیه صورت گرفته است.