کولت واکر 1847 پیانو!!! - شبکه‌ما

کولت واکر 1847 پیانو!!! 1847 Colt Walker بزرگترین و قوی ترین پودر سیاه پیکربندی تیراندازی است که تا به حال ساخته شده است.

کولت واکر 1847 پیانو!!!

توضیحات:

کولت واکر 1847 پیانو!!!
1847 Colt Walker بزرگترین و قوی ترین پودر سیاه پیکربندی تیراندازی است که تا به حال ساخته شده است. این در اواسط دهه 1840 در همکاری بین تگزاس رنجر کاپیتان ساموئل هامیلتون واکر (1817-47) و مخترع سلاح های آمریکایی سموئل کلت (1814-62) ایجاد شد، که بر اساس طراحی پیشین کالt Paterson بود. واکر خواستار تفنگ ساچمه ای بود که در محدوده نزدیک بسیار قدرتمند بود. [1]