رونمایی از موتور پرنده توسط پلیس دبی - شبکه‌ما

رونمایی از موتور پرنده توسط پلیس دبی پلیس دبی از موتور پرنده به عنوان جدیدترین دستاورد خود رونمایی کرد.  

رونمایی از موتور پرنده توسط پلیس دبی

توضیحات:

رونمایی از موتور پرنده توسط پلیس دبی
پلیس دبی از موتور پرنده به عنوان جدیدترین دستاورد خود رونمایی کرد.